Dentysta Zabrze

Implantologia stomatologiczna - Wikipedia:

Dentysta Zabrze
Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzęb.

Widok do druku:

Dentysta Zabrze