Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z

nagrzewnica na przepracowany olej nagrzewnica na przepracowany olej
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowane.