Wspólnota prawna i majątkowa małżonków

prawnik czerwionka-leszczyny prawnik czerwionka-leszczynyPrzepisy prawa rodzinnego są jedną w ważnych części uchwalanych przepisów prawa.
Dzieje się tak dlatego że pozwalają one na sprawne funkcjonowanie rodzin i służą zabezpieczeniu interesów poszczególnych członków rodziny wówczas, gdy ich dobro jest w jakiś sposób zagrożone.
Nie można przecież zapominać o tym, że wprawdzie rodzina jest podstawową komórką społeczną, to jednak jej funkcjonowanie .